Archiv novinek

Kam ukládat účetní dokumenty SVJ

Společenství vlastníků jednotek je účetní jednotkou dle zákona o účetnictví a má proto ze zákona povinnosti vést účetnictví ode dne svého vzniku až do svého zániku, a to vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Za samotné vedení účetnictví je tedy odpovědné výlučně společenství vlastníků, a to samozřejmě i tehdy, pokud si na vedení účetnictví smluvně sjednalo externí účetní firmu.

Protože je společenství vlastníků odpovědné za vedení účetnictví, nese také plnou odpovědnost za to, že účetnictví je uloženo a archivováno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Podle zákona o účetnictví jsou potom účetní jednotky povinny uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou zákonem. Zákon ovšem nijak neupravuje, kde mají být účetní záznamy uchovávány. Je tedy výlučně na společenství vlastníků, zda účetní záznamy bude uchovávat ve vlastních prostorách nebo u smluvní účetní firmy.
Vždy je ovšem třeba mít na paměti, že osobou odpovědnou za řádné uložení účetnictví tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě účetních dokladů, je výlučně společenství vlastníků.

Zdroj: www.magazinvybor.cz


Další novinky

Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ - 14.12.2017

Délka funkčního období výboru - 23.11.2017

POZOR ZMĚNA metodického pokynu k vyhlášce 269/2015 Sb. - 08.02.2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 - 20.12.2016

Daň z nabytí nemovitosti - od listopadu ji nově zaplatí kupující - 27.10.2016

Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný - 23.09.2016

Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody se od ledna 2016 změní - 13.11.2015

AKCE PRO NOVÉ KLIENTY - 03.09.2015

Nová zákaznická kancelář - 27.07.2015

Zdanění společenství vlastníků - 27.02.2015

strana:   1 2

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567