Archiv novinek

Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz

Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku funkčního období jednotlivého člena výboru? Je nutné vždy po pěti letech zvolit nově celý výbor, nebo se v rámci pěti let volí jen za ty členy, kterým pět let ve výboru uběhlo? Jaký pak má smysl mluvit o pětiletém funkčním období výboru?

Odpověď: Předně bych uvedl, že občanský zákoník nestanoví, že maximální funkční období členů výboru je pět let. V ustanoveních občanského zákoníku, která upravují bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek není obsažena úprava délky funkčního období členů výboru. Zákon pouze v § 1200 odst. 2 písm. d) říká, že stanovy společenství musí obsahovat délku funkčního období členů volených orgánů, tedy i výboru jako statutárního orgánu.

Je tedy na členech společenství, aby si délku funkčního období členů výboru upravili ve stanovách. Současně pak v § 246 odst. 1 občanského zákoníku platí, že neurčí-li stanovy funkční období členů výboru, je toto období pětileté. Stanovy společenství vlastníků tedy mohou upravit délku funkčního období členů výboru tak, že je šest let, ale i tak že je např. tři roky. Dále platí, že funkční období se počítá u každého člena výboru zvlášť.

Pokud jsou tedy ve stejný okamžik zvoleni všichni členové výboru (a jejich funkční období započne tedy ve stejný okamžik), ale některý ze členů ve výboru před uplynutím funkčního období ve výboru skončí (např. odstoupí z funkce, zemře, je odvolán) a na jeho místo je zvolen nový člen výboru, běží tomuto členovi výboru funkční období samozřejmě nezávisle na ostatních členech výboru.

Zdroj: www.magazinvybor.cz


Další novinky

Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ - 14.12.2017

Kam ukládat účetní dokumenty SVJ - 02.11.2017

POZOR ZMĚNA metodického pokynu k vyhlášce 269/2015 Sb. - 08.02.2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 - 20.12.2016

Daň z nabytí nemovitosti - od listopadu ji nově zaplatí kupující - 27.10.2016

Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný - 23.09.2016

Pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody se od ledna 2016 změní - 13.11.2015

AKCE PRO NOVÉ KLIENTY - 03.09.2015

Nová zákaznická kancelář - 27.07.2015

Zdanění společenství vlastníků - 27.02.2015

strana:   1 2

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567