Naše služby nejen v oblasti správy nemovitostí

Společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. nabízí služby převážně v oboru správy a údržby bytových domů a to především pro společenství vlastníků (SVJ). Dále nabízíme kompletní administrativní služby v oblasti převodů nemovitostí, chodu SVJ, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů.

Zabýváme se výhradně správou bytových domů a to zejména domů s již vymezenými jednotkami jejichž vlastníci jsou členové společenství vlastníků jednotek.

Správa domu pro SVJ vyžaduje zcela specifický přístup, a to proto, že vlastníci bytů jsou též automaticky členy SVJ a podílovými spoluvlastníky společných částí domu, přičemž byty (jednotky) samotné podléhají výlučně administrativní správě nikoli technické. Z toho vyplývá, že technické záležitosti, týkající se jednotek (opravy, údržbu, apod.) si musí jejich vlastníci provádět sami, přičemž SV zajišťuje technickou správu pouze v rozsahu společných částí domu (chodby, schodiště, sklepy, komíny, střecha apod.). Z toho též plyne odlišný ekonomický a daňový přístup ve srovnání s domem ve vlastnictví např. bytového družstva.

Správa domů zaběhlá zejména z dob socialistických bytových družstev, kterou bohužel stále praktikují mnohé správcovské firmy, zde již nemá místo, neboť je zbytečně nákladná a neefektivní. Je třeba mít stále na paměti, že vlastníci bytů si se svým majetkem (jednotkou) hospodaří sami a se společným majetkem (společné části) společně a vždy a za všech okolností je vše hrazeno z jejich peněz, nikoli z peněz správce. Základní otázkou při výběru správcovské firmy by tedy mělo být: "Potřebujeme vůbec všechny nabízené služby?". Obvykle přijdete na to že nikoli, protože některé z nich buď vůbec nevyužijete nebo je využijete jen velmi zřídka a platit za ně pravidelný měsíční paušál není zrovna hospodárné. Přestože se cenové rozdíly mezi poskytovateli služeb na první pohled mohou zdát zanedbatelné, při každoročním zúčtování se může jednat o desetitisíce, které mohly být využity lépe a "do vlastního". Jednoduše řečeno, vlastnit byt znamená i určitou míru vlastní práce, ať už v podobě výměny žárovky na chodbě nebo v důsledném výběru dodavatele služeb. I když lze pochopit, že vlastníci bytů mají spoustu své vlastní práce a nechtějí ztrácet čas ještě staráním se o dům, přesto není nutné za vše platit cizím firmám, když např. v domě máme souseda, který by se rád a za podstatně nižší odměnu o některé společné záležitosti postaral.

Provádíme veškerý administrativní servis spojený s provozem a údržbou bytových domů a jsme schopni sestavit balíčky služeb přesně podle přání a požadavků každého klienta.

Základní nabídku služeb naleznete v levém menu.

 • Administrativní správa - základní popis služeb v oblasti administrativní správy bytových domů
   
 • Technická správa - základní popis služeb v oblasti technické správy bytových domů
   
 • Dálková správa nemovitostí - základní popis služeb v oblasti dálkové správy bytových domů
   
 • Změna správce - návod jak jednoduše změnit správce vaší nemovitosti
   
 • Ostatní služby - nabídka ostatních služeb nejen pro společenství vlastníků (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, prohlášení vlastníka budovy, zakládání společnství vlastníků, atd.)

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567