Dálková správa nemovitostí

Dálková správa nemovitostí – správa nejen v Olomouckém kraji

Co je to dálková správa nemovitostí a čím se liší od klasické správy?

Zjednodušeně řečeno je to administrativní správa nemovitosti pro SVJ v rámci celé ČR a služby profesionálního správce za zajímavou cenu. 

Dálková správa nemovitosti je poskytována pro SVJ v rámci celé ČR.

Rozsah činností je stanoven individuálně, podle konkrétních požadavků klienta. Zpravidla naše společnost poskytuje kompletní administrativní správu nemovitosti a technickou správu si zajišťuje vzhledem k lepší znalosti místních dodavatelů zástupce objektu (výbor / předseda společenství).

Jelikož se jedná o správu "dálkovou", předpokladem je zde spolupráce obou stran jak správce, tak zástupce společenství vlastníků (výbor / předseda společenství). Je také nutná možnost komunikovat elektronickou poštou (popřípadě telefonicky) a možnost tisknout různé dokumenty (není podmínkou).

Rádi Vám ulehčíme se správou nemovitosti a zajistíme následující administrativní služby:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících metodických pokynů klienta;
 • pravidelné zpracování průběžné zprávy o hospodaření SVJ;
 • vedení mzdového účetnictví zaměstnanců a odměňovaných členů volených orgánů společenství;
 • vedení evidence vlastníků - členů SVJ;
 • vypracování předpisů plateb / výpočtových listů pro jednotlivé vlastníky jednotek;
 • evidence uhrazených / dlužných zálohových plateb od vlastníků jednotek;
 • měsíční předávání přehledu dlužníků zástupcům SVJ;
 • upomínání neuhrazených plateb, zpracování splátkových dohod, příprava podkladů pro žaloby;
 • zajištění vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství jakož i náhrad škod na spravovaném majetku;
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena);
 • v případě zájmu realizace veškerých finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta;
 • vystavování účetních dokladů;
 • roční vyúčtování zálohových plateb pro všechny vlastníky jednotek;
 • roční vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtovaných zálohových plateb se všemi vlastníky jednotek;
 • úprava záloh na služby v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování služeb;
 • detailní vedení fondů (fond oprav, fond úvěru...) vklady a čerpání detailně na jednotlivé vlastníky;
 • zpracování vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu (tzv. fond oprav) pro vlastníky jednotek;
 • zpracování roční účetní závěrky + zpracování daňových přiznání SVJ;
 • odeslání kopie účetní závěrky na rejstříkový soud (založení do Sbírky listin);
 • archivace veškeré dokumentace SVJ;
 • svolávání schůzí shromáždění společenství;
 • komunikace s orgány státní správy;
 • vedení členské evidence společenství;
 • poskytování výpisů z evidence plateb členům společenství;
 • sledování termínů pravidelných revizí a kontrol + výzva k provedení
 • přístup do klientské aplikace SSBnet + zdarma webové stránky SVJ + podatelna On-line;
 • + další činnosti dle požadavků klienta

Všem klientům z řad SVJ nabízíme zcela ZDARMA vytvoření a správu informační webové aplikace.

V případě Vašeho zájmu si vyžádejte naši cenovou nabídku. Formulář naleznete ZDE.

 

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567