Administrativní správa bytových domů

Balíček služeb administrativní správy bytových domů obsahuje kompletní agendu ekonomickou a administrativní.

Administrativní správu lze tedy shrnout do následujících základních bodů:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a dle doplňujících pokynů klienta;
 • pravidelné zpracování průběžné zprávy o hospodaření společenství;
 • vedení mzdové agendy společenství;
 • vedení evidence vlastníků - členů SVJ;
 • vypracování předpisů plateb / výpočtových listů pro jednotlivé vlastníky jednotek;
 • evidence uhrazených / dlužných plateb od uživatelů jednotek;
 • měsíční předávání přehledu dlužníků společenství;
 • upomínání neuhrazených plateb, zpracování splátkových dohod, příprava podkladů pro žaloby;
 • zajištění vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství;
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena);
 • v případě zájmu realizace veškerých finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta;
 • vystavování účetních dokladů;
 • roční vyúčtování zálohových plateb pro všechny vlastníky jednotek;
 • roční vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtovaných zálohových plateb;
 • úprava záloh na služby v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování služeb;
 • detailní přehledy o zálohách na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav, provozní fond...) tvorba a čerpání detailně na jednotlivé vlastníky;
 • roční vyúčtování záloh na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav) pro vlastníky jednotek;
 • zpracování roční účetní závěrky + zpracování daňových přiznání SVJ;
 • odeslání kopie účetní závěrky na rejstříkový soud (založení do Sbírky listin);
 • archivace veškeré dokumentace SVJ po dobu 2 let;
 • svolávání shromáždění společenství;
 • komunikace s orgány státní správy;
 • vedení členské evidence společenství;
 • poskytování výpisů z evidence plateb členům společenství;
 • sledování termínů pravidelných revizí a kontrol + výzva k provedení;
 • zdarma webové stránky SVJ - přístup pod heslem;
 • + další činnosti dle požadavků klienta
   
Nebojte se změnit svého správce. 
Stačí k tomu, aby shromáždění společenství vlastníků odhlasovalo změnu správce.
Vše ostatní za Vás vyřídíme...

Návod na jednoduchou změnu správce naleznete ZDE. Vše vyřídíme za vás.

V případě Vašeho zájmu si vyžádejte naši cenovou nabídku. Formulář naleznete ZDE.

Novinky

14.12.2017 | Co dělat, když není zvolen statutární orgán SVJ

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Řeší náš právní řád situaci, kdy stávající výbor odstoupí a nový statutární orgán není zvolen z...
více informací zde »

23.11.2017 | Délka funkčního období výboru

Dotaz zveřejněný na portálu www.magazinvybor.cz Pět let je maximální funkční období výboru SVJ podle NOZ. Jak se má nahlížet na délku...
více informací zde »

Archiv novinek

SPRAVEXA SERVIS s. r. o.
služby pro společenství vlastníků
Dr. Beneše 86 (1. patro)
783 91 Uničov

Tel.:      737 810 567
e-mail: podatelna(zavináč)spravexa.cz

#
+420 737 810 567